TKKF Stadion

Stowarzyszenie: Klub Sportowo-Rekreacyjny „Stadion: Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, jest stowarzyszeniem działającym od dnia 25 stycznia 2007 roku.

Obecnie władzami klubu są:

Prezes – Tomasz Wysocki /501 383 063/

Wiceprezes – Łukasz Budny

Wiceprezes – Adam Żukowski

Skarbnik – Zygmunt Krasiński

Sekretarz – Dorota Wysocka

Członek – Natalia Kowalczyk

Członek – Jacek Zakrzewski

Członek – Przemysław Rogaliński

Członek – Jan Bajena

Dodaj komentarz