Członkostwo

Nie „owijamy w bawełnę”.

Każdy klub, instruktor i styl sztuk walk – prowadzący zajęcia i przeprowadzający egzaminy – ma obowiązek należeć do organizacji. Certyfikaty i egzaminy przeprowadzane przez instruktorów imiennie, bez komisji i zrzeszenia -NIE SĄ WAŻNE – patrz ustawa o sportacie sztuk walk!

Nasza organizacja umożliwia w prosty i przejrzysty sposób, spełnić wymogi ustawy; oraz umożliwić instruktorom prowadzenie zajęć i egzaminowanie swoich adeptów w sposób pewny, legalny i komfortowy.

Opłaty za przynależność, licencje trenerskie i egzaminatorskie są w przystępnych cenach. Gwarantują legalność egzaminów, niezmienność kosztów i opiekę organizacji.

Organizacja PFSW prowadzi egzaminy mistrzowskie DAN, seminaria, zawody, zgrupowania, szkolenia i pokazy.

 

ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI DO POLSKIEJ FEDERACJI SZTUK WALK.

Członkiem PFSW może zostać osoba prywatna, adept sztuk walk, trener; lub klub. Aby zostać członkiem PFSW, należy zgłosić się do władz PFSW, wypełnić deklarację członkowską; oraz wnieść opłatę roczną za członkostwo.

Opłata licencji członkowskiej za rok kalendarzowy  wynosi 100 zł.

W PFSW wydawane są także licencje trenerska i egzaminatora. W związku z faktem, iż w wielu miejscach zajęcia z zakresu sztuk walk prowadzą osoby nieuprawnione, PFSW postanowiła zrzeszać i wydawać licencje trenera – wyłącznie osobą posiadającym dokumenty świadczące o posiadaniu uprawnień trenerskich. Licencja ta, zaświadcza; iż osoba ma uprawnienia zezwalające na prowadzenie szkolenia z zakresu sztuk walk, posiada wykupioną polisę OC od wykonywanego zawodu, zawód wykonuje legalnie i uczestniczy w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Opłata z tytułu licencji trenera to koszt roczny -  100 zł.

Polska Federacja Sztuk Walk przeprowadza egzaminy na stopnie szkoleniowe kyu, oraz mistrzowskie  DAN.

W poszczególnych stylach, osoby uprawnione do przeprowadzania egzaminów – wykupują licencję egzaminatora. Odpowiednio – trenerzy ze stopniem 1 i 2 DAN, posiadający licencje egzaminatora – mogą prowadzić egzaminy na stopnie szkoleniowe od 10 do 2 kyu. Wyższe stopnie mistrzowskie, mogą prowadzić egzaminy na stopnie szkoleniowe od 10 do 1 kyu.

Koszt licencji egzaminatora to 300 zł. Egzaminator po wykupieniu licencji egzaminatora, sam decyduje o wysokości kosztów egzaminów przeprowadzanych przez siebie.

Egzamin na 1 kyu, oraz stopnie mistrzowskie przeprowadza na wniosek zainteresowanego – komisja DAN. Komisja składa się z trzech osób. W komisji musi zasiadać co najmniej jedna osoba z dyscypliny, w której prowadzony jest egzamin. Komisja może nadać stopień nie wyższy, niż egzaminujących.

Koszt egzaminu mistrzowskiego zależy od miejsca egzaminu /koszty wynajmu sali, dojazdu komisji, itp./.

Egzamin przeprowadzany na miejscu w PFSW to koszt 500 zł.

Pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy do PFSW.

Dodaj komentarz